Uren kraamzorg en vergoeding

Over het algemeen krijg je 49 uur kraamzorg wanneer je borstvoeding gaat geven en 45 uur kraamzorg bij flesvoeding, verdeeld over acht dagen. Deze worden vastgesteld door een Landelijk Indicatie Protocol (LIP-formulier).

Heb je meer uren zorg nodig, bijvoorbeeld door een psychiatrische stoornis, na een keizersnede of hulp bij de borstvoeding, of juist minder zoals een fijn sociaal netwerk dat helpt, meerdere kinderen thuis, fysiek goed herstel dan is het mogelijk om in overleg met jullie en de verloskundige de uren aan te passen naar wens.

 

Kraamzorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Daarnaast betaal je een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage per uur. In 2023 is deze € 4,40 per uur. Wanneer jullie aanvullend verzekerd zijn, is de kans groot dat jullie deze bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Check dus voor de zekerheid even de polisvoorwaarden van jullie verzekeraar. 

 

De kosten van de reguliere kraamzorg, de kosten van de gewenste aanvullende kraamzorg en ook de wettelijke eigen bijdrage worden door middel van een gespecificeerde factuur aan jou in rekening gebracht. Deze dien je binnen 30 dagen na ontvangst te voldoen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de factuur ingediend wordt bij je verzekering, zodat je het verzekerde bedrag weer terug krijgt.

Ik hanteer de geldende kraamzorgtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 2023.

Prestaties Maximumtarief
Per uur kraamzorg  € 59,33
Per uur partusassistentie € 59,33
Per inschrijving € 14,91
Per intake:  
- of bij de cliënt thuis € 100,61
- of telefonisch € 42,44
Per partusassistentie € 69,55